Защита на потребителите
Новини
Среща-дискусия на здравна тема бе проведена в община Струмяни!
13.12.2017
На 12.12.2017 г. (вторник) Общинска администрация Струмяни съвместно с директора на СУ „Св. Пaисий Хилендарски” с. Микрево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево.
Темата на срещата бе свързана с подобряване на сексуалната култура и намаляване на ранната бременност при девойките. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград представи презентация по темата, а г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград проведе открита дискусия с учениците и отговори на техните въпроси.
/assets/Aktualno/1.2017/12.13/12.12.2017-4.jpg
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС