Новини
Пресконференция във връзка с проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“!
13.04.2017
/assets/Aktualno/2017.04.13/13.04.2017.jpgНа 13.04.2017 г. в хотел „Свети Никола“ в гр. Сандански се проведе официално откриване – пресконференция за 30 представители на общински администрации от Община Струмяни и Община Василево, както и журналисти, представители на културната общественост и други в рамките на проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ по трансгранична програма България – Македония - ИНТЕРРЕГ-ИПП.
Домакин и организатор на събитието беше Община Струмяни. Лекторите запознаха присъстващите с основните дейности по проекта, неговия бюджет и разпределението на дейностите между двете общини в рамките на проекта.
Общият бюджет на проекта е в размер на 247 339,15 евро.
Настоящият проект въвежда енергийно ефективно осветление в най-голямото селище на община Струмяни - Микрево, като по този начин осигурява необходимия санитарен минимум за осветление през нощта със значително намаляване на консумацията на енергия и на публичните разходи. Другата основна инвестиция в проекта ще бъде въвеждането на енергийно ефективни мерки и възобновяеми енергийни източници в училището в Sedlarci, Р Македония, които ще осигурят здравословна образователна среда за деца, намаляване на разходите за електроенергия за осветление с използване на възобновяеми енергийни източници за сградата на училището и уличното осветление.
След проведената конференция програмата на участниците в събитието продължи в рамките на два дни (13/14.04.2017 г.) като съвместна обмяна на опит под надслов "Проблеми и предизвикателства за общинските администрации на Струмяни и Василево при прилагането на мерки за ЕЕ и възобновяеми енергийни източници". Целта на събитието беше да се позволи на специалисти от държавната администрация в Струмяни и Василево да представят своя опит и добри практики в областта на мерките за енергийна ефективност и използване възобновяеми енергийни източници.
В заключение участниците се обединиха около изпълнение на общата цел на проекта "да се засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и да се експлоатира неоползотворен потенциал".
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?