Новини
Нов проект на община Струмяни
29.01.2016
/assets/Loga/logo-podkrepa za socialno vklyu4vane.JPG
Започна изпълнението на проект "Подкрепа за социално включване в община Струмяни", съгласно сключен Договор №BG05M9OP001-2.002-0175-C001 с наименование „Независим живот“, сключен между Община Струмяни  и дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерството на труда и социалната политика. Продължителността на проекта е 22 /двадесет и два месеца/ и ще обхване общо  96 бенефициента за периода.
 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?