Защита на потребителите
Новини
Покана до политическите партии
20.08.2014
До ПП „ГЕРБ", „Коалиция за България", „ДПС", „Атака", Коалиция „България без цензура, ВМРО – БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“, Коалиция „Реформаторски блок“ в Община Струмяни

На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния Кодекс, Кмета на Община Струмяни Ви кани на 25.08.2014 год. от 10:00 часа в кабинета на кмета на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждането на избори за народни представители на 05.10.2014 г., насрочени с Указ № 201/05.08.2014 г. на Президента на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 2 на срещата е необходимо да представите:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Към предложението си по ал. 2 партиите и коалициите от партии представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС