Защита на потребителите
Новини
Публично обсъждане на проектобюджета на община Струмяни за 2023 г.
21.08.2023

ПОКАНА

            За осигуряване публичност и прозрачност в управлението на местните финанси, Кметът на община Струмяни Емил Илиев кани всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Струмяни за 2023 г.

            Обсъждането ще се проведе на 29.08.2023 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет – с. Струмяни.

            Материали за проекта на Бюджет на Община Струмяни за 2023 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Струмяни  www.strumyani.org.

            Становища и предложения по проекта за Бюджет 2023 година могат да се представят в деловодството на Община Струмяни и на: kmet@strumyani.egov.bg, не по -късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС