Защита на потребителите
Новини
ВНИМАНИЕ! Високите температури са предпоставка за повишен риск от пожари. Бъдете внимателни и отговорни! Спазвайте правилата за пожарна безопстност!
26.07.2023

От началото на месец юли значително се повиши броят на възникналите пожари в сухи треви, храсти и горими отпадъци на територията на РСПБЗН – Сандански. Част от пожарите се разпространиха и обхванаха големи площи сухи треви, храсти и необработваеми земи. В тази връзка отново призоваваме гражданите да спазват следните правила за пожарна безопасност:

  • Да не изгарят горими отпадъци, суха растителност, стърнища, храсти и други растителни остатъци;
  • Да не палят открит огън и да не използват открити огнеизточници в земеделските земи и около тях;
  • Да не палят огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
  • В никакъв случай де не палят огън за почистване на свободните дворни площи около жилищните сгради, промишлени обекти и селскостопанските постройки;
  • При приготвяне на зимнина да обособяват огнищата далече от сгради, горими конструкции и други горими материали. Да не се обособяват огнища на места, непочистени от суха растителност. През цялото време да не оставят огъня без надзор, като предварително осигурят кофи с вода за гасене;
  • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски територии.

Неспазването на посочените правила може да доведе до възникване на пожари, които при наличие на вятър да се разпространят на големи площи. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Затова още веднъж призоваваме гражданите да бъдат внимателни и отговорни. 


При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?