Новини
Забавна игра с обучителна цел за превенция и предотвратяване на бедствия и аварии се проведе в община Струмяни!
07.07.2021

Проект CB006.2.12.142, "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни"

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“,  днес в залата на Народно читалище  „Братя Миладинови-1936“ - с. Микрево,  се проведе  специално създадена игра, като част от кампания за повишаване на осведомеността на населението за предотвратяване и управление на риска и адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата в общините Конче и Струмяни.

Проведената инициатива  се организира от община Струмяни  в качеството си на партньор по проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“  с  реф. № CB006.2.12.142, финансиран по Програма Интеррег - ИПП ТГС България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006,  като  бе представен специално разработен съвместен план за изграждане на мрежа чрез трансгранично сътрудничество за намаляване на риска от бедствия и насърчаване на осведомеността относно изменението на климата.

В настолната игра Riverland  взеха участие  учители, ученици, граждани и  и доброволци от община Струмяни, подпомогнати от  обществените  възпитатели от Местната комисия към община Струмяни, които разделени на отбори, преминаха през много препятствия, разиграни под  формата на игра – пожари, наводнения, земетресения, свлачища и други природни катаклизми, като заданието бе екипно  да преодоляват  и да се справят с последствията от възникналите природни катастрофи и аварии.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?