Защита на потребителите
Новини
На 2-ри юли 2021 година, в община Берово в Република Северна Македония, се проведе Заключителна пресконференция по повод представяне на резултатите по проект "Да опазим жителите на една планина по две реки"!
05.07.2021

Проект CB006.2.12.120, "Да опазим жителите на една планина по две реки"


Община Струмяни, в  качеството си на водещ партньор по проект:

"Да опазим жителите на една планина по две реки"

с реф. № CB006.2.12.120, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Северна Македония,

взе участие в заключителна пресконференция, която се проведе в конферентната зала в сградата на община Берово  в град Берово, Република Северна Македония.

След приветствените и благодарствени думи за свършената работа на двамата градоначалници на партньорските общини по проекта, Берово и Струмяни, г-н Звонко Пекевски и г-н Емил Илиев, бяха представени резултатите от проведените дейности, заложени по проекта. А именно  - изграждането на подпорни стени и рехабилитация на речното корито  на река Брагалница в гр.Берово и съответно  изграждане на защитна конструкция чрез геоклетки на речното корито на река Цапаревска в село  Микрево, община Струмяни с цел превенция на местното население от наводнения, бедствия и аварии.

Во Берово одржана завршна прес конференција од проектот „Спасување на жителите од една планина, долж две реки“(видео от пресконференция вижте тук)
Општините Берово и Струмјани ги презентираа резултатите од проектот „Заштита на жителите од една планина, долж две реки“(видео от изказванията на кметовете на Община Струмяни и Община Берово вижте тук)

Публикация в МИА вижте тук

Во Берово одржана завршна прес конференција од проектот „Спасување на жителите од една планина долж две реки“(публикацията в delcevo365.mk вижте тук)


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС