Защита на потребителите
Новини
Съвместно обучение за повишаване на осведомеността на местното население в периода 1-ви и 2-ри юли 2021 година, в община Берово, Република Северна Македония
05.07.2021

Проект CB006.2.12.120, "Да опазим жителите на една планина по две реки"


Община Струмяни, в  качеството си на водещ партньор по проект:

"Да опазим жителите на една планина по две реки" с реф. № CB006.2.12.120, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Северна Македония, взе участие в двудневно събитие в град Берово, Р Северна Македония,  за съвместно обучение за повишаване на осведомеността на местното население.

Събитието се проведе в конферентна зала на хотелски комплекс „Монастир“ - град Берово и в него взеха участие кмета на града г-н Звонко Пекевски, кмета на община Струмяни – г-н Емил Илиев, представители от община Струмяни,  представители на институции и организации от град Берово и района, чиято дейност и отговорност е превенция и защита на населението от бедствия и аварии.

След приветствените слова на двамата градоначалници, в рамките на двудневната програма, бяха представени презентации, проведени лекции и дискусии, свързани с изграждането на инфраструктура и  предприемане на мерки за превенция на населението от двете общини  за предотвратяване на аварии и бедствия, свързани с пожари, наводнения и други природни катаклизми.

Събитието е свързано с изпълнението на Дейност № 8 от проектните дейности “Съвместно обучение за повишаване на осведомеността на местното население“.

Завршни активности од проект “Спасување на жителите од една планина долж две реки”(публикация в Македонски Медиа Сервис вижте тук)


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?