Новини
Община Струмяни взе участие в съвместен семинар-обучение в Република Северна Македония!
24.06.2021

Проект CB006.2.12.142, "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни"


На 22 и 23 юни 2021 година бе проведен съвместен семинар обучение „ЕСТЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ в Република Северна Македония!
Събитието е по проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“ с реф. № CB006.2.12.142, финансиран по Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. В качеството си на партньор по горепосочения проект експерти от община Струмяни и представители на различни институции взеха участие в съвместен семинар „Естествени решения за управление на риска от бедствия в трансграничния регион“.
Съвместния семинар „Естествени решения за управление на риска от бедствия в трансграничния регион“ е предназначен за представители на общинските отдели, занимаващи се с предотвратяването и управлението на бедствия, отделите за околната среда и екологията и отделите по строителство и благоустройство.
Семинарът е част от дейностите по проекта „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142 и бе организиран от водещия партньор по проект – Община Конче, Северна Македония.
Целта на съвместния семинар е свързана с усилията на проектните партньори - Община Конче и Община Струмяни да предоставят обучение и повече възможности на институциите и хората за съвместно решаване на общи проблеми на трансграничната зона на Югоизточен регион за планиране в Северна Македония и на област Благоевград в България, свързани с прилагане на екологични решения за управление, предотвратяване и намаляване на риска от бедствия.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?