Защита на потребителите
Новини
Класирани кандидати за позиция "Обществен възпитател"!
10.02.2021
На основание разгледаните документи и проведените интервюта с кандидатите за заемане на длъжността “обществен възпитател“ в община Струмяни за 2021 година, Комисия назначена със заповед № З-17 / 25.01.2021 г. на Кмета на Община Струмяни, избра и класира следните кандидати:На основание разгледаните документи и проведените интервюта с кандидатите за заемане на длъжността “обществен възпитател“ в община Струмяни за 2021 година, Комисия назначена със заповед № З-17 / 25.01.2021 г. на Кмета на Община Струмяни, избра и класира следните кандидати:

1. Красимира Янева
2. Мариана Стоянова
3. Миглена Котева-Димитрова
4. Стоица Котева
5. Христина Димитрова
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС