Защита на потребителите
Новини
Кампания „Безопасно лято” се провежда в община Струмяни!
26.08.2020

Във връзка с „Лятната академия за децата в община Струмяни“, се проведе онлайн презентация на тема „Правила за безопасно движение“. С нейна помощ, децата се запознават с основните пътни знаци, и правила за безопасно движение и поведение на улицата. Кампания „Безопасно лято” се организира от Общинска администрация Струмяни, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към общината. Целта на кампанията е да се осигури безопасна среда за децата, жителите и гостите на община Струмяни за спорт и игра.

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС