Новини
Подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижи в община Струмяни”
03.06.2020

Община Струмяни набира, желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа“ в условията на COVID-19

О  Б  Я  В  А

 

за подбор на потребители за ползване на услуга

„Патронажна грижи в община Струмяни”

Във връзка с превенция разпространението на COVID-19 и недопускане струпването на хора, община Струмяни използва възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за подпомагане на уязвимите групи от населението чрез доставянето на жизнено важни продукти и услуги от първа необходимост.

Лицата, които могат да кандидатстват за помощ са: 

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е: 

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

На потребителите по проекта ще се предоставят следните услуги:

– Доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите;

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, заплатени със средства на потребителите.

 

За заявяване на подкрепа по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ и допълнителна информация, позвънете на тел: 07434 31-08, както и в Кметствата по населените места на територията на община Струмяни.
ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 на територията на община Струмяни“ изтеглете тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?