Защита на потребителите
Новини
КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО В ОБЩИНА СТРУМЯНИ !
22.04.2020

По повод 50-та годишнина на Международния Ден на Земята, който отбелязваме на 22 Април 2020 г. , Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Струмяни,  обявява конкурс за детско творчество в следните две категории:

            Първа тематична категория:

Конкурс на тема  Нов живот за ненужните вещи“

В конкурса могат да се включат деца и младежи от община Струмяни. За целта те следва да представят снимки на предмети и/или арт инсталации, изработени от отпадъчни материали и стари, излезли от употреба вещи от бита.

Втора тематична категория:

Конкурс на тема  „Красотата на живата природа“

В конкурса могат да се включат деца и младежи от община Струмяни. За целта те следва да представят снимки на предмети  и/или арт инсталации, изработени от природни материали.

 

Очакваме деца с идеи и произведения, изработени от отпадъчни или природни материали да  покажат какво са направили.  За създателите на най-добрите арт инсталации  ще има предметни награди и диплом за участие.

Краен срок за представяне на изработените произведения за конкурса:

До 30 Април (четвъртък)  2020 г - 17.00 часа.


Снимки на творбите се изпращат на имейл: strumyani_oba@abv.bg.


Всички творби следва да съдържат информация за автора – име, възраст, населено място и телефон за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец май 2020 г. и наградените участници ще получат диплом за участие и предметна награда след отмяна на извънредното положение.

Арт произведенията ще бъдат оценявани от експертно жури по следните критерии:
- Ефективно използване на отпадъчните и природните материали.
- Оригиналност и креативност.
- Иновативност.
- Цялостно представяне.


*****Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към проблемите, които застрашават бъдещето на Земята, като провокира творческото им мислене и ги мотивира да опазват природните ресурси  на планетата Земя.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС