Отбелязване на 3-ти март 2020 г.
ИЗЛОЖБА – БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ И АРТ ИЗДЕЛИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!
02.03.2021
По повод 1-ви март, празника на „Баба Марта“, Местната комисия за борба с противообществените прояви...

Министерството на околната среда и водите оформя нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000366 „Кресна - Илинденци“
02.03.2021
О Б Я В Л Е Н И Е  Министерството на околната среда и водите съобщава,...

ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПОСРЕЩНА „БАБА МАРТА“!
01.03.2021
Както традицията повелява, всяка година на 1-ви март Общинска администрация Струмяни бе зарадвана от посещението...

5 юни - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА - ПРЕДСТАВЯМЕ: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?