Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Конфликт на интереси и противодействие на корупцията

Публикации във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации на Общински съвет Струмяни във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации на Общинска администрация Струмяни във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Регистър на декларациите по чл.12, т.1 във връзка с чл.14  от ЗПУКИ(с последни изменения към 16.11.2015)

Регистър на декларациите по чл.12, т.2 във връзка с чл.14  от ЗПУКИ(с последни изменения към 03.11.2015)

Вътрешни правила за организацията и за установяване на конфликт интереси в Общински съвет Струмяни Приложение № 4 към решение № 391 от Протокол № 45 от 22.11.2018 г.


Публикации във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) 

Регистър на подадените декларации в Общинска администрация Струмяни по чл.35-ал.1-т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации в Общинска администрация Струмяни по чл.35-ал.1-т.2 от ЗПКОНПИ


Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва