Новини

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.
12.11.2019
1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:- Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! - Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. - Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. - При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!  - Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.2. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):- Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива! - Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети не по-малко от 50...

Откриване на войнишки паметник в с. Махалата
11.11.2019

ТЪРЖЕСТВЕНА КЛЕТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "БУДИТЕЛ" В СТРУМЯНИ
06.11.2019
На 05.11.2019 г. в залата на читалище "Будеител" се проведе тържествена клетвена церемония, отбелязваща началото на мандат2019-2023 за избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметство! Церемонията бе открита от Областния управител на област Благоевград, г-н Бисер Михайлов и от председателя на ОИК Струмяни – г-жа Ваня Пецанова.Пред гражданите на Община Струмяни бе положена тържествено клетва от избраните на първи тур на Местните избори 2019 г. кмет на община - г-н Емил Илиев, кмет на кметство Илинденци - г-н Илия Башлиев, кмет на кметство Микрево - Венцислав Янев и избраните общински съветници. Бе проведена и първата тържествена общинска сесия, на...

Областният управител свиква първото заседание на Общински съвет Струмяни
04.11.2019
На 05.11.2019 г. от 13.00 часа г-н Бисер Михайлов, областен управител на област Благоевград, свиква на първо заседание новоизбрания общински съвет в община Струмяни за мандат 2019-2023 г.Заповедта за свикване на заседанието може да видите тук.

Прессъобщение за проект: „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“, реф. № CB006.2.12.120
11.10.2019
   Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006Приоритетна ос: Околна средаСпецифична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Община Струмяни, България има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, с № РД-02-29-160/12.07.2019 за финансиране на проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, реф. № CB006.2.12.120. Този проект Община Струмяни изпълнява в партньорство с Община Берово, Република Северна Македония.Основната цел...

Прессъобщение за проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142
11.10.2019
Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006Приоритетна ос: Околна средаСпецифична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Община Струмяни, България е проектен партньор на община Конче, Република Северна Македония за изпълнение на проект “Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни” с реф. № CB006.2.12.142 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония.Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и...

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?