Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
16.05.2019
21.05.2019 г. - Празник на храма в с. Струмяни!

П О К А Н А Уважаеми жители и гости на село Струмяни,Заповядайте на 21.05.2019 г.(вторник) да почетем заедно светлия празник, посветен на „Свети Свети Константин и Елена“ – покровители и патрони на църквата в с.Струмяни.Програма:07:30-10:30 - Презнична Света литургия10:30-11:00 - Освещаване на курбана11:00-12:00 - Празнична поздравителна програма с участието на децата от ДГ "Патиланци", филиал с. Струмяни и самодейците към НЧ "Будител" с. Струмяни


10.05.2019
Изнесени приемни на НОИ, във връзка с изчисляване на по-благоприятен размер на предстояща пенсия

СЪОБЩЕНИЕУважаеми жители на община Струмяни, Във връзка с провеждане на разяснителна кампания и организиране на изнесени приемни в Благоевградска област от служителите от отдел "Пенсии" от ТП на НОИ – Благоевград, Ви уведомяваме, че на 29.05.2019г (сряда) от 13:30 часа до 17:00 часа в залата на общински съвет Струмяни ще се проведат индивидуални консултации. Служителите на НОИ-Благоевград ще разяснят на гражданите как да преценят техния по-благоприятен размер на индивидуалния им коефициент, който да бъде използван при изчисляване на размера на пенсиите им, свързани с трудова дейност. Това ще се извършва чрез използване на електронна услуга „Прогнозен размер на пенсия“. За...


08.05.2019
Съобщение за спиране на водоподаването на 09.05.2019

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители от с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката, Община Струмяни, че във връзка с планов авариен ремонт на довеждащ главен водопровод, водоподаването ще бъде спряно на 09.05.2019 г. (четвъртък) от 08:30 до 17:00 часа.Препоръчваме на засегнатите потребители, да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.


08.05.2019
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфикционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отряване и начините за провеждане на  растителнозащитни, дезинфикционни и дезинсекционни дейности,  Държавно предприятие  "Национална компания железопътна инфраструктура" Регионално поделение "Енергосекция"- София уведомява:


30.04.2019
Протокол от работата на комисия за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019–2020 г.

На основание Заповед № З-90/22.04.2019 г. на Кмета на община Струмяни комисия извърши разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019–2020 г. по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на Община Струмяни, подали заявление по образец до Кмета на общината, съгласно  чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. С протокола може да се запознаете тук.


25.04.2019
Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности на Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Днес 25 април 2019 г. (четвъртък) в местността "Могилата" в община Сандански се проведе откриваща пресконференция и бе направена „първа копка“ във връзка с изпълнението на „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от ДБФП BG16M1OP002-2.002-0013-C01 /13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Основната цел на проекта е...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва