Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Културен календар

1

 
 
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2017г

ОБЩИНА СТРУМЯНИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Културни събития с международно участие     

ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

20-22.10.2017

с. Микрево

Община Струмяни

Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“

Община Струмяни

07434/31-08,

факс: 04734/31- 05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

e-mail:
maleshevopee@gmail.com

        

Културни събития с национално значение

ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

03.03.2017

      с. Струмяни

3 март – Освобождение на България от турско робство

Община Струмяни

07434/31-08,

факс: 04734/31- 05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

01.06.2017

     с. Микрево

Първи юни-международен ден на детето - весела музикална програма с много изненади

ОБА Струмяни,

ОДЗ „Патиланци“

07434/30-59,

07434/31-08

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

Калина Джаджова

e-mail:
odz.mikrevo@abv.bg

06.09.2017

     с. Струмяни

Ден на съединението-поднасяне на венци

ОБА Струмяни

07434/30-59,

07434/31-08

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

22.09.2017

     с. Микрево

„Ден на независимостта" на България”- тържествен концерт

ОБА Струмяни

07434/30-59,

07434/31-08

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

01.11.2017

     с. Микрево

„Ден на будителя”- факелно шествие на ученици от общината

СОУ “Св.Паисий Хилендарски

Лиляна Велкова

e-mail:
sou_mikrevo@abv.bg

07434/30-05

 

 

 

 

 

Културни събития с регионално и местно значение

ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

18.01.2017г

с. Кърпелево

Народен събор
в с.Кърпелево

Кметство

с. Каменица, община Струмяни

Христо Варсански

0879 204 877

07434/38 -48

04.02.2017г

с. Илинденци

Празник на боговете на виното – посрещане боговете на виното и плодородието, обявяване
царя на лозята

Кметство с.Илинденци, ОБА Струмяни

Илия Башлиев

0878 674 027

07434/20-43

07434/31-08,

факс: 04734/31-05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

07.04.2017г

с. Струмяни

Празник на Община Струмяни

 

ОБА Струмяни

 

07434/31-08,

факс: 04734/31-05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

08.04.2017г

с. Микрево

с. Струмяни

с. Илинденци

   Лазаруване

НЧ „Будител-1997” с.Струмяни,

ОДЗ “Патиланци”

Калина Джаджова

e-mail:
odz.mikrevo@abv.bg

07434/30-07

07434/30-59

16.04.2017г

с. Драката

Народен събор в с. Драката Великден

Кметство

с. Драката, община Струмяни, област Благоевград

Йордан Николов

0879 204 872

07434/31 35

02.05.2017г

Местност „Решково” с.Микрево

Курбан в местността „Решково” с.Микрево

Кметство

с. Микрево, община Струмяни

Румяна Кацарска

0878 428 158

07434/31-51

Църковно настоятелство

02.05.2017г

с. Горна Крушица

Курбан в с. Горна Крушица

Кметство

с. Горна Крушица, община Струмяни

Христо Варсански

0879 204 873

074341/20-48

02.05.2017г

Местност „Врабче” с.Илинденци

Курбан в местността „Врабче” с.Илинденци

Кметство Илинденци,
община Струмяни

Илия Башлиев

0878 674 027

07434/20-43

06.05.2017г

с. Микрево

 Курбан в чест
на храмовия празник „Св.Георги”

Кметство

с. Микрево, община Струмяни

Румяна Кацарска

0878 428 158

07434/31-51

Църковно настоятелство

06.05.2017г

с. Микрево

Гергьовден в ромската махала в с.Микрево

Кметство

с. Микрево, община Струмяни

Румяна Кацарска

0878 428 158

07434/31-51

Кирил Димев

21.05.2017г

с. Струмяни

Курбан в чест на храмовия празник „Св.Константин и Елена”

Църква
 “Св. Константин и Елена” с. Струмяни, ОБА Струмяни

07434/30-07

07434/31-08

Отец Никола

24.05.2017г

с. Микрево

„Ден на славянската писменост и култура”- среща с учителските колективи и награждаване на номиниран учител на годината

ОБА Струмяни,
СОУ “Св.Паисий Хилендарски

07434/31-08,

факс: 04734/31-05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

Лиляна Велкова

e-mail:
sou_mikrevo@abv.bg

07434/30-05

25.05.2017г

с. Махалата

Народен събор в с. Махалата на Спасовден

Кметство

с. Махалата, община Струмяни

Кирил Петров

0879 204 792

25.05.2017г.

с. Седелец

Народен събор в с.Седелец на Спасовден

Кметство
с. Седелец, община Струмяни

 

25.05.2017г

с.Вракупо-вица

Народен събор в с. ракуповица на Спасовден

ОБА Струмяни

07434/31-08,

факс: 04734/31-05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

25.05.2017г

с. Раздол

Народен събор в с. Раздол на Спасовден

Кметство

с. Раздол, 
община Струмяни

Георги Пендурков

074347/ 220

0879 204 861

05.06.2017г

с. Добри лаки

Народен събор в с. Добри лаки на „Св. Троица“

Кметство

с. Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград

Вангел Грозданов

0878 402 708

074347/ 330

29.06.2017г

с. Клепало

Народен събор в с. Клепало на Петровден

Кметство
с. Клепало, община Струмяни

Георги Пендурков
074347/ 220

0879 204 861

20.07.2017г

с. Никудин

Народен събор в с. Никудин на Илинден

Кметство 
с. Никудин, община Струмяни

Емил Костадинов

0878 975 375

0899 232 318

074347/ 321

20.07.2017г

с. Цапарево

Курбан за Илинден

Кметство с.Цапарево, община Струмяни

Димитър Вълков

0878 428 365

074346/ 263

27.07.2017г

с. Каменица

Народен събор в с. Каменица на „Св. Панталеймон“

Кметство
с. Каменица, община Струмяни

Асен Митрев

0879 204 877

07434/38-40

27.07.2017г

с. Палат

Народен събор в с.Палат на „Св. Панталеймон“

Кметство 
 с. Палат, община Струмяни, област Благоевград

 

Атанаска Борисова

0878 428 046

 

04-06.08.2017г

с.Илинденци

Народен събор на  с. Илинденци, посветен на Илинденско-преображенското въстание

Кметство Илинденци, община Струмяни

Илия Башлиев

0878 674 027

07434/20-43

04-06.08.2017г

с. Цапарево

Народен събор на с. Цапарево, посветен на Илинденско-преображенското въстание

Кметство Цапарево, община Струмяни

Димитър Вълков

0878 428 365

074346/ 263

15.08.2017г

с. Игралище

Народен събор в с. Игралище на „Св. Богородица“

Кметство
с. Игралище, община Струмяни

Митко Стоянов

0895 460 146

074348/ 266

15.08.2017г

с. Колибите

Народен събор в с. Колибите на „Св. Богородица“

Кметство
с. Добри Лаки, община Струмяни

Вангел Грозданов

0878 402 708

15.08.2017г

с. Горна Рибница

Народен събор в с. Горна Рибница на „Св. Богородица“

Кметство 
с. Цапарево, община Струмяни

Димитър Вълков

0878 428 365

08.09.2017г

с. Велюшец

Народен събор в с. Велюшец на „Малка Богородица“

Кметство
с. Игралище, община Струмяни

Митко Стоянов

0895 460 146

20.09.2017г

с. Гореме

Народен събор в с.Гореме,
посветен на
Горемско въстание 
1902 – 1903

Кметство
с. Гореме, община Струмяни

Васка Митрева

0879 204 871

074346/ 287

26.10.2017г

с. Горна Крушица

Народен събор
в с. Горна Крушица на Димитровден

Кметство
с. Горна Крушица,община Струмяни

Христо Варсански

0879 204 873

07434/38-48

31.12.2017г

с.Микрево,

с.Струмяни,

с.Илинденци

Посрещане на Нова Година
Народно празнично увеселение за всички жители на общината

ОБА Струмяни

07434/31-08,

факс: 04734/31-05

e-mail:
strumyani_oba@yahoo.com

 


 
 
1
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва