Новини
МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2017 г.
30.01.2017

На основание разгледаните документи Комисия, определена със заповед на Кмета на община Струмяни, взе решение да допусне до интервю на 31.01.2017 г. в 10:00 ч., следните класирани кандидати:

1.Людмила Методиева Маникатова

2.Мариана Борисова Стоянова

3.Красимира Костадинова Янева

4.Симона Валериева Кехайова

5.Милена Райова Стойнова

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?