Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ПРАЗНИК НА БОГОВЕТЕ НА ВИНОТО В С. ИЛИНДЕНЦИ - 03.02.2018 г.

"Цар на лозята" Йордан Прапанов

ОбА Сграда


 

Новини

13.02.2018
Предупреждение от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански

Сирни заговезни (Прошка) е един от най-големите празници в християнския календар. Празникът се отбелязва в продължение на една седмица, като кулминацията е в неделя на...


08.02.2018
ПРАЗНИК НА БОГОВЕТЕ НА ВИНОТО В С. ИЛИНДЕНЦИ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА „НАЙ-ДОБРО ВИНО“

На 03.02.3018 г. в местността „Масовец“ беше изключително оживено. Дори дъждът, който валя цяла нощ спря, за да може Боговете на виното да слязат и...


30.01.2018
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 31.01.2018 г. в 10:30 часа, следните класирани кандидати: 1.Мариана Борисова Стоянова 2.Красимира Костадинова Янева 3.Катерина Иванова...


29.01.2018
Конкурс „Най-добро вино“

„ПРАЗНИК НА БОГОВЕТЕ НА ВИНОТО“ С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ в конкурса „Най-добро вино“Уважаеми винопроизводители,За нас е чест и удоволствие да Ви поканим да...


22.01.2018
До 31.01.2018 г. продължава приема на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни , общ. Струмяни.

ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова...


19.01.2018
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ОТКРИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

Във връзка с осъществяването на проект „Активен живот“ BG05M9OP001-2.005-0047, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален...


 

Празник на боговете на виното 03.02.2018, с. Илинденци. Заповядайте!

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва