Новини
Съвместна среща на екипа за управление на проект „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ в Струмяни
23.02.2018
/assets/Loga/logo s vasilevo.JPG
Съвместният екип на проекта организира редовни съвместни срещи, за да координира дейностите по проекта „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево ", който е съфинансиран от ЕС чрез програмата Interreg-IPA , Последната среща се проведе в община Струмяни на 22 и 23 февруари 2018 г. След сърдечно посрещане на гостите от Македония от кмета г-н Емил Илиев, екипът обсъди напредъка по реализацията на проекта и планира следващи дейности.

Беше определено, че ключовите дейности – въвеждане на енергийно ефективно LED осветление в с. Микрево и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградата на ОУ „Гоце Делчев“ в Седларци, напредват, напредъкът се вижда и партньорите са доволни от досегашните резултати, като не виждат пречки за успешно приключване на проекта в срок до 17.04.2018 г.

Екипът обсъди и предстоящата дейност, Информационна кампания за ЕЕ и ВЕИ, което се планира да се проведе в последният отчетен период за изпълнение на проекта, а екипът разпередели задачите с цел подготовка за тази дейност.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?