МКБППМН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Административен адрес:
 2825 с.Струмяни
пл. "7-ми април" № 1

Контакти:
Секретар на МКБППМН:
тел. 07434/3108 - Диана Петкова
e-mail: dianalieva@abv.bg

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2019 ГОДИНА


Дейност и съобщения:

07.07.2018
16.02.2018 г.
Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г.

15.01.2018

13.12.2017

27.06.2017


30.01.2017

18.05.2016

11.03.2014

15.12.2010 г.
Общинска програма за закрила на детето
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?