Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Съобщения

24.08.2017 г.
От началото на месец август служителите на РСПБЗН – Сандански са реагирали на 21 бр. пожари в сухи треви, 3 бр. пожари в горими отпадъци и 1 бр. горски пожар. В тази връзка отново се напомнят някои основни правила за пожарна безопасност:

  • Абсолютно е забранено изгарянето горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци;
  • Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
  • В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
  • Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;
  • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.

Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански

24.06.2016 г.
С повишаване на температурите в общини Сандански, Струмяни и Кресна се увеличава и риска от възникване на пожари в горските и селскостопански теротории. В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:
- Абсолютно е забранено паленето на открит огън и тютюнопушенето в площите със засети житни култури;
- В земеделските земи и крайпътните ивици не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
- Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
- Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии;
- Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви, селскостопански постройки и складове за горими вещества и материали;
- Да не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански

14.12.2015 г.
 
11.09.2015 г.
 
05.06.2015 г.
Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общини Сандански, Струмяни и Кресна РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност

16.02.2015 г.
Сирни заговезни (Прошки) е един от най-големите празници в християнския календар. Празникът се отбелязва в продължение на една седмица, като кулминацията е в неделя, когато се палят огньове и след като прегорят, се прескачат за здраве. В тази връзка от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански апелират за спазване на следните мерки за недопускане на пожари.

19.12.2014 г.
Областна дирекция на МВР - Благоевград напомня за  мерките за пожарна безопасност по време на Коледните и Новогодишни празници. Бъдете внимателни и отговорни при използването на пиротехническите средства. Нека празниците не се помрачават от нелепи инциденти.

06.10.2014 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, които може да видите тук.
 
11.09.2015 г.
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва