Парламентарни избори 2014
Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия Благоевград

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни избори на 05.10.2014 г.


Покана до политическите партии в община Струмяни

Избирателните списъци за Парламентарни избори 2014 за община Струмяни по населени места /премахнат след провеждането на изборите/

Заповед за избирателни секции за хора с увреждания

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК) /премахнат след провеждането на изборите/


СЪОБЩЕНИЕ : Районна избирателна комисия - Благоевград информира членовете на секционните избирателни комисии, назначени за участие при произвеждане на  изборите на 05 октомври 2014г., за постъпило писмо от Дирекция „Регионална служба по заетостта" - гр.Благоевград, с изх.нр. 20-08-8 / 26.09.2014г.Писмото съдържа важна информация относно задължения за уведомление до поделенията на Агенцията по заетостта. Можете да се запознаете с Писмото тук.

Заповед З-567/30.09.2014 г. на Кмета на община Струмяни за осигуряване на спокойна обстановка по време на провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта