Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Парламентарни избори 2013

Централна избирателна комисия

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни избори на 12.5.2013 г.
Заповед секции

Приложение секции

Заповед за обявяване на избирателни списъци

Покана до политическите партии

Заповед за избирателни секции за хора с увреждания

Съобщение за подвижна избирателна урна

Съобщение  за отстраняване на непълноти, грешки и др.
   - приложение № 15
   - приложение № 16
   - приложение № 20

Избирателните списъци за Парламентарни Избори 2013 за община Струмяни по населени места /премахнат след провеждането на изборите/

Общинска администрация – Струмяни, уведомява избирателите за крайните срокове, съгласно приетата с Решение №2156-НС/14.03.2013 г. на Централната избирателна комисия хронограма. Вижте тук.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. /премахнат след провеждането на изборите/

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва