Населени места
.

населено място

км. до общинския център

население
към 15.03.2018

Велюшец

20.0

2

Вракуповица

28.0

17

Гореме

23.5

64

Горна Крушица

8.0

41

Горна Рибница

26.0

3

Добри лаки

33.0

155

Драката

4.0

157

Игралище

21.4

277

Илинденци

3.6

813

Каменица

7.0

98

Клепало

32.0

31

Колибите

27.0

3

Кърпелево

13.0

32

Махалата

27.0

31

Микрево

2.3

2417

Никудин

31.0

76

Палат

13.0

29

Раздол

26.0

191

Седелец

28.0

21

Струмяни

  888

Цапарево

18.3

144
 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта