Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Населени места

.

населено място

км. до общинския център

население
към 13.07.2015

Велюшец

20.0

3

Вракуповица

28.0

20

Гореме

23.5

77

Горна Крушица

8.0

53

Горна Рибница

26.0

4

Добри лаки

33.0

176

Драката

4.0

160

Игралище

21.4

300

Илинденци

3.6

839

Каменица

7.0

105

Клепало

32.0

34

Колибите

27.0

3

Кърпелево

13.0

33

Махалата

27.0

34

Микрево

2.3

2413

Никудин

31.0

84

Палат

13.0

36

Раздол

26.0

204

Седелец

28.0

28

Струмяни

  916

Цапарево

18.3

178
Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва