Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
18.10.2018
Конкурсната програма за "Малешево пее и танцува"!

      На вниманието на всички участници във МФФ "Малешево пее и танцува" и на всички любители на фолклорното изкуство.Публикуваме конкрусната програма за участие по дни и време на изпълнение. Заповядайте!за 19.10.2018 - програмата вижте тук.за 20.10.2018 - програмата вижте тук.за 21.10.2018 - програмата вижте тук.Всичките дни в един файл вижте тук


18.10.2018
ПРОГРАМА НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА" - МИКРЕВО 2018 ГОДИНА!

Международният фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува", Микрево 2018 година, стартира на 19 октомври. В продължение на 3 дни участници от близо и далече ще се надпяват и надиграват. За зрителите остава удоволствието от чутото и видяното и разбира се от неповторимата атмосфера на този станал емблематичен за Югозападна България фестивал.ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 19-ТИ, 20-ТИ И 21-ВИ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА В СЕЛО МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ ДА СЕ ПОТОПИМ ЗАЕДНО В МАГИЯТА НАРЕЧЕНА "МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА"!


17.10.2018
Заключителна пресконференция по проект "ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ КАРБИНЦИ И СТРУМЯНИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА"

На 17.10.2018 година в залата на Народно читалище "Будител-1997" в с. Струмяни се състоя заключителната пресконференция по  Проект: “Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията", реф. № CB006.1.12.175, Договор за БФП № РД-02-29-202/17.10.2016 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006В присъстието на кметовете на двете общини, на екипите  по проекта, на представители на обществеността, беше представено успешното приключване на изпълнението по изпълнението на проект по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - БЮР Македония. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: Предотвратяване...


16.10.2018
Заключителна пресконференция по проект "ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ КАРБИНЦИ И СТРУМЯНИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА"

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА Проект: “Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията", реф. № CB006.1.12.175, Договор за БФП № РД-02-29-202/17.10.2016 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006 Продължителност на проекта: 24 месеца Общ бюджет: 379 150.14 ЕвроОбщина Струмяни в партньорство с Община Карбинци приключва успешно изпълнението на проект по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - БЮР Македония. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: Предотвратяване и ограничаване на последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично...


16.10.2018
Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Струмяни!

На 18 октомври 2018 г. /четвъртък/ в с. Струмяниот от 10.30 часа в двора на училището ще се проведе акция по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Целта е да не се изхвърлят ненужните ел.уреди в кофите за смет, а да бъдат оползотворени тези отпадъци и да не се замърсява излишно околната среда. Благодарим на висички, които се присъединят към тази инициатива и спомогнат по този начин за озпазването на нашата природа.За повече информация тел. 074343109  


08.10.2018
Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2017 на Община Струмяни.

Председателя на Общински съвет Струмяни на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета на Бюджета на Община Струмяни за 2017 година.          Уважаеми съграждани, Предстои приемането на отчета на бюджета на Община Струмяни за 2017 година. По закон това става след обществено обсъждане с местната общност. Обсъждането ще се проведе на 17.10.2018 г. от 17:30 ч. в залата на Народно читалище „ Будител“ с.Струмяни. Отчетът на бюджета на Община Струмяни може да прегледате тук. Мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчет 2017 г. на Община Струмяни може да отправите на електронен адрес: strumyani_obs@abv.bg от датата на...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва