Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
01.02.2011
Електронно преброяване от 01.02.11 до 09.02.2011

За повече информация прочети тук


01.02.2011
Вестник Струмяни брой 33 година 5

целия вестник чети тук


01.02.2011
Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Струмяни

Социален проект „Защитено жилище за хора с психични разстройства вобщина Струмяни”На 03.01.2011г. стартирахадейностите по проект на община Струмяни «Защитено жилище за хора с психичниразстройства в община Струмяни» по дог. № BG051PO001-5.2.06-0255-С-0001.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитиена човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд наЕвропейския съюз, по схема BG051PO001-5.2.06. Основната цел на настоящия проекте подобряване качеството на живот на хората с тежка психична болест в общинаСтрумяни. цялата новина прочети тук


08.10.2010
Вестник Струмяни брой 27 година 5

За преглед на целия брой натисни тук


08.10.2010
Заседание на общински съвет

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА свиквам на  15.12.2010 година /сряда/ от 14:00ч. XXXXI-то  заседание на Общински съвет Струмяни в заседателната зала при следния  ДНЕВЕН РЕД: 1.Предложение относно приемане на Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Струмяни. /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/ 2.Предложение относно приемане на Програма за дейността на читалищата на територията на община Струмяни през 2011г. /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/ Председател на...


05.10.2010
Малешево пее и танцува

На 23 и 24 Октомври ще се проведе седмия междумароден фолклорен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва