Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
02.03.2011
Вестник Струмяни брой 38 година 5

Целия вестник чети тук


24.02.2011
Вестник Струмяни брой 37 година 5

целия вестник прочети тук


23.02.2011
Община Струмяни търси да назначи “старши юрисконсулт”

Общинска администрация Струмяни търси да назначи “старши юрисконсулт”- вакантна длъжност по граждански договор.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ1.1.Да са дееспособни физически лица; 1.2.Да имат само българско гражданство;1.3.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо отреабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършеноумишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказаниепо чл.78а от Наказателния кодекс; 1.4.Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъплениеот общ характер.2.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ2.1.Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания 2.2.Да притежават висше юридическо образование с образователно-квалификационнастепен “магистър”, професионално направление “Право”; 2.3.Да имат придобита юридическа правоспособност;...


23.02.2011
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2010

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУМЯНИ Кани всички заинтересовани лица на Обществено разглеждане и приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджиета на община Струмяни съгласно чл. 30, ал. 1 от  Закона за общинските бюджети:  24 февруари /четвъртък/ 2011г., 14:00 часа в залата на НЧ “Будител” – Струмяни


23.02.2011
Приемане на бюджет 2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРУМЯНИ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА 24 /ФЕВРУАРИ/  ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБС - СТРУМЯНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ  ВЪВ ВРЪЗКА приемане НА БЮДЖЕТ 2011 НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ


18.02.2011
Вестник Струмяни брой 36 година 5

целия вестник прочети тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва