Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
22.07.2011
Вестник Струмяни брой 8 година 6

Целия текст чети тук


15.07.2011
Вестник Струмяни брой 7 година 6

Целия вестник чети тук


13.07.2011
Обявление за работа

 Общинска администрация Струмяни, с. Струмяни 2825, общ. Струмяни, обл. Благоевград, тел.07434/31 08, търси да назначи експерт “Еколог”, при следните условия:                1.  Изисквания:          - образование: висше;-област на образование – екология;         - компютърна грамотност;- работа в екип;- комуникативни умения;- организираност;- инициативност- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.Местожителството на територията на общината е предимство.Подбора на кандидатите ще се извършва чрез интервю.                2.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в срок до 27.07.2011г.са:  -заявление;-документ за придобито образование, специалност,квалификация, правоспособност;-копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;-копие от документ за самоличност;-свидетелство за съдимост.          -други документи, свързани с...


06.07.2011
Отчет за дейността на ОбС Струмяни

ОТЧЕТ   от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2011 година – 30.06.2011 година.   Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите на общината по ред определен от закона за местното самоуправление и местната администрация.  Чрез органите на местната власт населението на общината осъществява представително местно самоуправление. За мандат 2007 – 2011 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са разпределени в шест постоянни комисии съгласно Правилника за организацията, дейността и взаимодействието с общинска администрация по следния начин:Целия отчет чети тук


01.07.2011
Вестник Струмяни брой 5 година 6

Целия вестник чети тук


01.07.2011
Вестник Струмяни брой 4 година 6

Целия вестник чети тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва