Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

10.01.2019
Предоставяне на социални услуги в домашна среда - „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ в община Струмяни през 2019 година

В община Струмяни продължава предоставянето на социална услуга в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“  и след 01.01.2019 г.  по досегашния ред. Сключени са договори с  лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, които ще оказват подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, която ще продължи по досегашния ред до 31.08.2019 година. Същата грижа ще бъде предоставяна от 01.09.2019 година по Закона за личната помощ.

С Постановление № 344 на Министерския съвет от 21.12.2018 г за изпълнение на държавния бюджет за 2019 година , чрез Агенция за социално подпомагане и сключено споразумение от 28.12.2018 година  с АСП и община Струмяни,  на Община Струмяни са разчетени  целеви средства за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент” и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва