Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

20.09.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВЕН ЖИВОТ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

На 20.09.2018 г. (четвъртък) в залата на НЧ „Будител“ - с. Струмяни се проведе заключителна пресконференция по проект „Активен живот“. На пресконференцията
г-жа Фиданка Котева – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в община Струмяни и ръководител на проекта, представи основните цели и постигнатите резултати в проекта, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Основната цел на проектните дейности е подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ), който успешно функционира на територията на общината и ежедневно приема и подпомага десетки хора в неравностойно положение.
На срещата присъстваха г-жа Виолина Ананиева – представител на ИСУО , представители на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, г-жа Миглена Котева – Димитрова – координатор на проект „Активен живот“, г-жа Димитрина Танурска – счетоводител на проект „Активен живот“, представители на общинска администрация Струмяни, представители на други ведомства и институции на територията на общината, потребители на социални услуги и граждани, които споделиха своите мнения, очаквания и пожелаха бъдещо успешно развитие на предстоящите нови социални проекти, които да удовлетворят потребностите на гражданите в община Струмяни със специфични нужди.
Г-жа Котева не пропусна да благодари на всички, които са помогнали и допринесли за създаването на социалния център и които с неуморна работа и ентусиазъм продължават да създадат условия за поддържане на пълноценен живот на нуждаещите се и обяви официално, че след приключване на дейностите по проекта на 01.12.2018г. , Центърът за социална рехабилитация и интеграция – Струмяни, ще продължи своята дейност като делегирана от държавата дейност.
Този център е едно своеобразно продължение на активната социална политика, която община Струмяни провежда последните няколко години и представлява малка част от множеството социални дейности, които предстоят да се осъществят през следващите години, гарантиращи по добра и по комфортна социална среда на населението.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва