Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

30.01.2018
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на  31.01.2018 г. в 10:30 часа, следните класирани кандидати:


1.Мариана Борисова Стоянова

2.Красимира Костадинова Янева

3.Катерина Иванова Жегова

4.Надежда Василева Божкова

5.Христо Атанасов Карамитов

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва